Τα Σαββατοκύριακα στον Κινητήρα χορεύουμε και αναπνέουμε ελεύθερα

Casa De Arte Kabeiria
Casa De Arte Kabeiria
20 Φεβρουαρίου 2018
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
8 Μαρτίου 2018