Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι
Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι
27 Ιανουαρίου 2018
Περί της του τσιφτετελιού προελεύσεως
Περί της του τσιφτετελιού προελεύσεως
23 Απριλίου 2018

Έρευνα και Διδασκαλία του Χορού

Έρευνα και Διδασκαλία του Χορού

Άλκης Ράφτης

Ο δάσκαλος δεν είναι απαραίτητα και ερευνητής. Στους διάφορους γνωστικούς χώρους, οι δύο αυτές λειτουργίες εκτελούνται από διαφορετικά άτομα, μια και η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Ο δάσκαλος επιλέγει μέσα ένα σύνολο γνώσεων τη διδακτέα ύλη και αναλαμβάνει να τη μεταδώσει στους μαθητές του. Ο ρόλος του συνίσταται στην αφομοίωση και τη μετάδοση των γνώσεων.
Ο ερευνητής, από την άλλη, αναλαμβάνει την διεύρυνση του συνόλου των γνώσεων που έχουν συγκεντρωθεί για ένα θέμα. Και αυτός, όπως ο δάσκαλος, πρέπει σε πρώτη φάση να έχει αφομοιώσει τις υπάρχουσες γνώσεις. Κατόπιν όμως, αντί να τις μεταδώσει, φροντίζει να τις εμπλουτίσει με νέες γνώσεις. Ο ερευνητής παράγει νέα γνώση, ενώ ο δάσκαλος αναπαράγει τη διατιθέμενη γνώση.

Διαβάστε εδώ το άρθρο: Έρευνα και Διδασκαλία του Χορού