ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
15 Ιουλίου 2019

Η τέχνη του Χορού σαν µέσο θεραπείας

Β. Παπαδοπούλου

Όπως οι άλλες τέχνες έτσι και ο χορός είναι ένας κώδικας, δηλ. µια δοµή από χειρονοµίες και κινήσεις που συλλαµβάνει και µετεφέρει υποκειµενικές µας εσωτερικές εµπειρίες. Οπως ακριβώς το µήνυµα στον προφορικό λόγο βρίσκεται στην κατασκευή µορφών που βγαίνουν από την σύνθεση γραµµάτων, λέξεων προτάσεων και παραγράφων, έτσι και το νόηµα στο χορό εξαρτάται από τον συνδυασµό των στοιχείων του κινητικού µας κώδικα που θα σχηµατίσουν εκφραστικές µορφές. Τα στοιχεία που εκφράζουν τον κινητικό κώδικα είναι: ο ήχος, η κίνηση, η γραµµή, η φόρµα, ο χώρος, το σχήµα, ο ρυθµός, ο χρόνος και η ενέργεια

Διαβάστε εδώ το άρθρο: Η τέχνη του Χορού σαν µέσο θεραπείας