Λαβυρινθικοί Χοροί
Λαβυρινθικοί Χοροί
29 Δεκεμβρίου 2017
Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι
Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι
27 Ιανουαρίου 2018

Νυφιάτικα έθιμα στο Μικρό Χωριό της Τήλου

Νυφιάτικα έθιμα στο Μικρό Χωριό της Τήλου

Χοροί και τραγούδια

Τα όργανα άρχιζαν να παίζουν χορευτικούς σκοπούς και το γλέντι να φουντώνει. Πρώτος χορός με τον οποίον άρχιζαν ήταν η λεγόμενη «Μαντινάδα» που την χορεύανε σε ζευγάρια. Ο γαμπρός με τη νύμφη, οι συμπέθεροι με τις συμπεθέρες τους και άλλοι με συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα. Ο χορός συνεχιζόταν με «Σούστα», «Συρτό» και άλλους ελληνικούς χορούς, μέχρι και πέρα από τα μεσάνυχτα, οπότε όλοι αποχωρούσαν και έμενε μόνον ο γαμπρός στο νυμφοστόλι για να κοιμηθεί στο στρωμένο νυμφικό κρεβάτι για πρώτη φορά μόνος, ή με τη συντροφιά κάποιου δικού του, ή κάποιου φίλου του.

Διαβάστε εδώ το άρθρο: Νυφιάτικα έθιμα στο Μικρό Χωριό της Τήλου