Νυφιάτικα έθιμα στο Μικρό Χωριό της Τήλου
Νυφιάτικα έθιμα στο Μικρό Χωριό της Τήλου
11 Ιανουαρίου 2018
Έρευνα και Διδασκαλία του Χορού
Έρευνα και Διδασκαλία του Χορού
27 Ιανουαρίου 2018

Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι

Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙKΑ

Β΄ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

( ΤΟΜΟΣ ΙΕ΄) ΑΘΗΝΑ 1984
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι γνωστό ότι ο 15σύλλαβος στίχος έχει πολύ παλιά προέλευση και παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο κλασικός μορφικός τύπος στο δημοτικό τραγούδι.
Στη μουσική ο ρυθμός και το μέτρο μας είναι γνωστά από τους μέσους βυζαντινούς χρόνους από το δημοτικό τραγούδι που μας έσωσε ή παράδοση.
Ο νεότερος ελληνισμός πάνω στα μέτρα αυτά και τούς ρυθμούς δημιούργησε κατά διαδοχικά χρονικά διαστήματα τη δική του μουσική, πάνω στην οποία ο συνθέτης λαός και τραγουδιστής ταίριασε τα δικά του 15σύλλαβα δημοτικά τραγούδια. Έτσι λοιπόν στίχος και μουσική είναι μία ενότητα μουσικο-ποιητική, πού διατηρείται μέσα μας και αναπλάθεται πάνω στ’ αχνάρια τής μουσικής των πατέρων μας.
Ακόμα κι αυτά τα νεότερα δημοτικοφανή, όπως τα ονομάζουν οι επαρχιώτες της Αθήνας, είναι συνθέσεις των λαϊκών μουσικών και ακολουθούν τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο στην αρχιτεκτονική της μελωδίας.
Ας δούμε τώρα ένα από τα θεσσαλικά καθιστικά τραγούδια, πού ηχογράφησα και κατέγραψα στην Τσαριτσάνη της ‘Ελασσόνας από το λαϊκό τραγουδιστή και οργανοπαίκτη Βασίλη Πάσχο 35 χρόνων, το 1961.

Διαβάστε εδώ το άρθρο: Τσακίσματα και επιφωνήματα στο Θεσσαλικό τραγούδι