Ο Χορός σήμερα από τη σκοπιά της Φιλοσοφίας
Ο Χορός σήμερα από τη σκοπιά της Φιλοσοφίας
4 Δεκεμβρίου 2017
Ο Χορός στα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
Ο Χορός στα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα
24 Δεκεμβρίου 2017

Ο Χορός Φλαμέγκο ως μια μορφή κοινωνικής έκφρασης

Ο Χορός Φλαμέγκο ως μια μορφή κοινωνικής έκφρασης

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού θα επιχειρήσουμε, μέσα από μία συγκριτική προσέγγιση, να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο οι λαϊκές χορευτικές μορφές έκφρασης, και ειδικότερα το flamenco, εντάσσονται κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην κοινωνική ζωή σε διάφορες σφαίρες κοινωνικότητας και έκφρασης.

Από αυτή την οπτική, ευελπιστούμε να αναδείξουμε τη σχέση των εκάστοτε κοινωνικών και πολιτισμικών συμφραζομένων με το πολιτισμικό νόημα για το χορό καθώς και την αντίστροφη διαδρομή, δηλαδή την αντανάκλαση των πολιτισμικών συνθηκών και αξιών στο συμβολικό σύστημα του χορού.

Παράλληλα, μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες πολιτισμικές αντιλήψεις για το χορό, και στην προκειμένη περίπτωση το flamenco, συμβάλλουν στη συγκρότηση/κατασκευή συλλογικών ή ατομικών ταυτοτήτων.

Διαβάστε εδώ το άρθρο: Ο Χορός Φλαμέγκο ως μια μορφή κοινωνικής έκφρασης