Σχολή Χορού Tiempo Loco
Σχολή Χορού Tiempo Loco
20 Φεβρουαρίου 2018
Σχολή Χορού Βέρα Λεβογίαννη
Σχολή Χορού Βέρα Λεβογιάννη
20 Φεβρουαρίου 2018

Κινητήρας

Κινητήρας-Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών

Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών

Ερεχθείου 22 – 11742 Αθήνα

τηλ 210-9248328

mail info@kinitiras.com

secretary@kinitiras.com

www.kinitiras.com

+30 2109248328