Κινητήρας-Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών
Κινητήρας
20 Φεβρουαρίου 2018
Casa De Arte Kabeiria
Casa De Arte Kabeiria
20 Φεβρουαρίου 2018

Σχολή Χορού Βέρα Λεβογιάννη

Σχολή Χορού Βέρα Λεβογίαννη

Μεσογείων 326 Αγ.Παρασκευή
Τηλ.2155403774

Χοροί που διδάσκονται:
Μπαλέτο, Σύγχρονο, Flexibility & Acrobatics, TRX

www.veradance.gr