Σχολή χορού Τσουκαλά Δέσποινα
14 Απριλίου 2021
KOUVARI DANCE SCHOOL
15 Απριλίου 2021

Σχολή χορού BALLARENA

Σχολή Χορού Αναγνωρισμένη από το Κράτος – Σχολή Μπαλέτου – Μαθήματα Yoga – Μαθήματα Hip-Hop – Μαθήματα Μπαλέτου – Μαθήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής – Κλασικού Μπαλέτου – Σύγχρονου Χορού – Μαθήματα Pilates – Μαθήματα Vaganova

Παύλου Μελά 1-3, Πειραιάς, 18545, ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2104205125
http://www.ballarena.gr