ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
9 Ιουλίου 2019
ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Νο11
17 Ιουλίου 2019

ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ

12,40

Σε απόθεμα

Στη σκιά του Άθω
Μελωδήματα των ‘Κολλυβάδων’ από την Σκιάθο του Παπαδιαμάντη
Περιέχει ενημερωτικό βιβλιαράκι από το ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βυζαντινός Χορός «Αγιοπολίτης»
Διευθύνει ο Ιωάννης Αρβανίτης

Περιεχόμενα
1.   Εισελεύσομαι εις τον οίκο σου/ Προοίμιον των αγρυπνιών
2.   Των Αγίων εις Άγια & Γηθομένη υπόδεξαι/ Στιχηρά προσόμια του Εσπερινού των Εισοδίων
3.   Φως ιλαρόν αγίας δόξης/ Μέλος αργό ψαλλόμενο στην Είσοδο του Εσπερινού
4.   Δεύτε της ουρανίου Τριάδος/ Ά ιδιόμελο της Λιτής των Τριών Ιεραρχών
5.   Αι Αγγελικαί, προπορεύεσθε Δυνάμεις/ Στιχηρά προεόρτια των Χριστουγέννων
6.   Ο μέγας στρατηγός/ Αργό κάθισμα του Ευαγγελισμού
7.   Δούλοι Κύριον/ Σύντομος Πολυέλεος
8.   Εξομολογείσθε τω Κυρίω/ Σύντομος Πολυέλεος
9.   Και διαγαγόντι τον Ισραήλ/ Συνέχεια του Εξομολογείσθε
10. Εν όρει αγίω αυτού/ Εκλογή εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος
11. Τον Πατέρα προσκυνήσωμεν & Την Μητέρα σου προσάγει σοι/ Τροπάρια αντί Περισσής εις τον Πολυέλεον
12. Τον Προφήτην Ιωνάν/ Ειρμός και τροπάια της ς΄ Ωδής του Κανόνος
13. Νενίκηνται της φύσεως οι όροι/ Ειρμός και τροπάρια της Θ΄ Ωδής του Κανόνος
14. Ησαϊα Χόρευε/ Ειρμός και τροπάρια της Θ΄ Ωδής του Αναστασίμου Κανόνος
15. Γυναίκες ακουτίσθητε, Τόν μέγαν αρχιποίμενα & Μαρία καθαρώτατον/ Εξαποστειλάρια των Μυροφόρων, του Αγίου Νικολάου και Θεοτοκίον

Βάρος 0,2 kg